COPENHAGEN - FLYTTET TIL NÆSTE SÆSON

Den britiske dramatiker Michael Frayns prisbelønnede skuespil, baseret på den historisk begivehed i København i 1941 under den tyske besættelse:

Mødet mellem Niels Bohr og den tyske Werner Heisenberg.

I Tyskland var Heisenberg leder af nazisternes atomprogram, der kunne lede til udviklingen af en tysk atombombe. Bohr var halvt jøde, og tyskerne have besat Danmark. Skuespillet baserer sig på Niels Bohrs og Werner Heisenbergs forskellige synspunkter om ansvar og skyld.

Efter mødet sluttede deres tætte venskab. Heisenberg gav efter krigen selv udtryk for, at han havde moralske skrupler, men Bohr var af den modsatte opfattelse. Mødet fandt sted på Niels Bohrs bopæl, Carlsbergs æresbolig, og skønt de to herrer var gode venner blev mødet meget kort., og hvorfor talte de aldrig sammen igen?

Nu er de begge døde, men sammen med Bohrs kone, Margrethe, mødes de igen for at finde svaret på den store spørgsmål: Hvorfor kom Heisenberg til København?

Skuespillet er fiktion, da ingen ved, hvad der blev diskuteret på mødet, men dialogen er baseret på historiske personer og kendsgerninger. Heisenberg arbejdede sammen med Niels Bohr i København i tre år fra 1924 på udviklingen af komplimentaritetsprincippet og ubestemthedsprincippet.

 ”Copenhagen” havde premiere i London i 1998, og blev opført i København året efter, og spillede et helt år på Broadway fra 2000. NørregadeTeatret lave en semi-staged udgave af det berømte skuespil.

Medvirkende:

Christiane G. Koch er Margrethe Bohr, Mads Knarreborg er Werner Heisenberg og Frank Rubæk er Niels Bohr.

Iscenesættelse:

Mogens Pedersen

Spilledage

Søndag den 30. april 2017 kl. 15.00

Billetpriser

Typer: A-billet B-billet
Løssalg pris: 150,00 125,00      
Abonnementspris: 75,00 50,00      
Unge u. 25 år: 85,00 60,00      
Gruppe +20 pers.: 85,00 60,00      

 

Køb billetter online