Katolsk eller Luther af Sten Kaalø

En stormfuld efterårsaften i 1550 banker det på porten på Kalundborg Slot, hvor den afsatte Christian II fra 1549 har siddet som livstidsfange. Ind træder Peder Palladius, den første protestantiske biskop over Sjællands Stift, hvis ærinde det er at overbringe et frisk eksemplar af den netop færdiggjorte første komplette Bibel på dansk.

Søster Anna, en ung kvinde fra det stadig katolske Maribo Kloster, er samtidig på besøg hos sin onkel, lensmanden på Kalundborg Slot, Knud Gyldenstierne, der i sin tid blev anklaget for medvirken til Dyvekes død (Chr. II’s elskerinde). Under onkelens korte bortrejse til hovedstaden, er Anna imidlertid blevet sat til at ”se efter” og opvarte ekskongen.

Sten Kaalø har skrevet et fremragende nyt skuespil her til 500-året for Luthers reformation, hvor hele kirkekampen og borgerkrigen op til reformationen i Danmark udfolder sig.

Vi kommer tæt på Christian II, martret af sin udåd ved det stockholmske blodbad, Peder Palladius, der i Wittenberg under selveste Luther tog en af de højeste kirkelige grader, og Søster Anna, der med sin rene opofrelse, bibringer forståelse og lindring.

”Katolsk eller Luthersk” er et vægtigt skuespil, der taler til alle generationer.

Christian Steffensen spiller Christian II, Christian Mosbæk er Peder Palladius og Jela Nautius er Søster Anna.

Iscenesættelsen er lagt i hænderne på dansk teaters Grand old man, instruktøren Kaspar Rostrup. Fuzzy komponerer forestillingens musik og lydkulisse.

Forestillingen er produceret af ”Den danske Skueplads”, og præsenteres i samarbejde med Maribo Menighedsråd og opføres i Maribo Domkirke med støtte fra de frie kulturmidler i Maribo Kommune

Spilledage

Torsdag den 26. oktober kl. 19:30

i Maribo Domkirke

Billetpriser

Typer: A-billet
Løssalg pris: 275,00        
Abonnementspris: 200,00        
Unge u. 25 år: 210,00        
Gruppe +20 pers.: 210,00        

 

Køb billetter online